T-Cap

T-Cap-logo

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou M-PROMEX, s.r.o. a vedúcim partnerom Action intégrée de développement (AID), Brusel, Belgicko realizujeme ako partner medzinárodný projekt s názvom

T-Cap”

(Renforcement des capacités dans la formation et l’insertion socioprofessionnelle des adultes en risque de précarité)

(Posilnenie kapacít vo vzdelávaní a sociálno-profesijnej integrácii dospelých osôb, ktorých situácia na trhu práce je nestála)

Projekt je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu GRUNDTVIG – Multilaterálne partnerstvá

Číslo projektu: 540154-LLP-1-2013-1-BE-GRUNDTVIG-GMP

Trvanie projektu: pôvodne 01/2014 až 12/2015. V priebehu projektu došlo k dohode o predĺžení o 6 mesiacov – do konca 06/2016

Webová stránka projektu: www.t-cap.eu (je k dispozícii vo francúzštine a angličtine).

EU_baner

 Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).